English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA
Phó Viện Trưởng, Viện Đổi Mới Sáng Tạo (UII),
Giám đốc tư vấn cao cấp của GIBC. 
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.
 

THẦY HUỲNH PHƯỚC  NGHĨA

Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên Cứu Sáng Tạo (UII), 
UEH Senior Consultant 
Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.
 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023