English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN CÔNG VINH

Nhà Báo - Thạc sỹ tâm lý. Thầy là cố vấn chiến lược của Hồn Việt - Vietnam Insight. Giám đốc Trung Tâm Quảng cáo Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM

THẦY NGUYỄN CÔNG VINH

Nhà Báo - Thạc sĩ tâm lý

Có hơn 18 năm công tác trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị, quảng cáo.

Là cố vấn chiến lược của Hồn Việt - Vietnam Insight.

Phụ trách chương trình đài FM99,9Mhz Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM. Đồng thời là Chủ nhiệm chương trình Sài Gòn Buổi Sáng trong nhiều năm. Nhà tư vấn tâm lý Chương trình Trò chuyện Đêm khuya.

Hiện là giám đốc trung tâm quảng cáo của Đài.

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023