English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN NGỌC QUÂN

Chủ tịch & CEO GOLD Orange. Chuyên gia truyền thông, sáng tạo với hơn 15 năm kinh nghiệm 

 

 

THẦY TRẦN NGỌC QUÂN

Chủ tịch & CEO GOLD Orange 
Chuyên gia truyền thông, quảng cáo, sáng tạo với hơn 15 năm kinh nghiệm. Thầy đã thực hiện rất nhiều các dự án
truyền thông thương hiệu cho nhiều thương hiệu
nổi tiếng trong và ngoài nước.

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023