English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY ĐOÀN HỒNG ĐỨC

Chuyên Gia digital marketing, (Tập đoàn quảng cáo Lowe, nguyên giám đốc dự án Yahoo Singapore, Saigon Digital Marketing,Kiếm Việc...)

 

THẦY ĐOÀN HỒNG ĐỨC

Chuyên Gia digital marketing và thương mại điện tử, Thầy đã từng làm việc tại tập đoàn quảng cáo Lowe VN, nguyên giám đốc dự án cho Yahoo tại Singapore, Saigon Digital Marketing, Kiếm Việc...

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023