English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ ĐINH MỘNG KHA

COO (GĐ Vận hành) tại VietGuys-Mobile Marketing Solutions
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại European University, Thụy Sỹ


CÔ ĐINH MỘNG KHA

COO (GĐ Vận hành) tại VietGuys-Mobile Marketing Solutions

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại European University, Thụy Sỹ
Giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Global Leadership Academy - Malaysia và VietnamMarcom
 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023