English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG

Tiến sĩ, MBA. Cô có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chiến lược marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện... Nguyên là Marketing Director của Hệ thống Bệnh viện -Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ..

CÔ ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG

Tiến sĩ, MBA.

Cô có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chiến lược marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện...Nguyên là  Marketing Director  của Hệ thống Bệnh viện -Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ, Senior Marketing Manager Dai-ichi Life Vietnam, Product Group Manager - Unza Vietnam Cosmetics & Beaty products , Event Director- Masso group ...

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023