English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom. Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam và CSR Universal

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam
Đồng Chủ tịch Giải thưởng Kotler Awards Vietnam
Thành viên Hội đồng Bình chọn Thương Hiệu Vàng TP.HCM
Nhà sáng lập Thư Viện Chuyên khảo Tiếp thị - Quảng cáo đầu tiên của Việt Nam vào năm 2001. Thư Viện CSR Universal và Thư Viện Tiếp thị Nông sản Việt GAP

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm làm công tác điều hành, giảng dạy trong ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu

17 năm là Đại diện quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global),
Đại diện New York Festivals, ADFEST: Lễ Hội Sáng tạo Truyền thông, Quảng cáo Châu Á

Đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á

Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành - nghề tại Việt Nam và Châu Á theo bình chọn của AFAA, AMF.

 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023