English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN XUÂN NHẬT HUY

CEO – Hit Advertising (A brand strategy and communication firm). Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm về tư vấn, triển khai các chương trình, chiến dịch tiếp thị quảng cáo và xây dựng thương hiệu.

THẦY NGUYỄN XUÂN NHẬT HUY

  • Chức vụ: CEO – Hit Advertising (A brand strategy and communication firm)
  • Hơn 20 năm kinh nghiệm về tư vấn, triển khai các chương trình, chiến dịch tiếp thị quảng cáo và xây dựng thương hiệu.
  • MBA – Open University
  • Saatchi & Saatchi Vietnam; P&G VN, Kodak...

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023