English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TINA ĐỖ

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Học hạng ưu tại ĐH King, Luân Đôn, chuyên ngành Tâm lý người tiêu dùng trong Quảng cáo cùng với bằng Truyền Thông và Tiếp thị xuất sắc của Hội Đồng CEB Marketing Leadership – Hoa Kỳ.

CÔ TINA ĐỖ

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Học hạng ưu tại ĐH King, Luân Đôn, chuyên ngành Tâm lý người tiêu dùng trong Quảng cáo cùng với bằng Truyền Thông và Tiếp thị xuất sắc của Hội Đồng CEB Marketing Leadership – Hoa Kỳ. Cô có 16 năm kinh nghiệm là GĐ Chiến Lược ở cả Agency quốc nội và quốc tế có trụ sở tại Luân Đôn , Singapore, Seoul…

Nguyên là Giám Đốc Truyền Thông tích hợp tại Nestle Việt Nam, hỗ trợ các nhãn hàng nổi tiếng như Milo, Maggi, Nescafe.. với kinh nghiệm phong phú và đam mê tràn đầy, Cô Tina hiện đang là Chuyên viên tư vấn Chiến lược của CSR Universal và là Giảng viên tại học viện VietnamMarcom.

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023