English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

MBA _General Manager Les Rubis, National Sales Manager Bel Vietnam.Thầy có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng và phát triển phân phối.

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

 

MBA _General Manager Les Rubis
National Sales Manager Bel Vietnam
Thầy có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng và phát triển phân phối. Các công ty, thương hiệu đã làm việc : Dumex Vietnam, LaVie, PepsiCo Vietnam,…

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023