Chủ Nhật, 03/12/2023, 14:37 (GMT+07)
English version
 

VietnamMarcom là đại diện, đối tác quốc gia của eWorld Marketing Summit 2022 và Vision 2031 cùng VietMaster - Vietnam Ideas Bank tiếp sức cho 10,000 sinh viên chuyên ngành tham dự eWMS
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Các chuyên gia, khách mời đã từng tham gia các chương trình GURU TALK trong hành trình và sự nghiệp giáo dục đào tạo của VietnamMarcom
 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023