THẦY HUỲNH PHƯỚC  NGHĨA

Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên Cứu Sáng Tạo (UII),
UEH Senior Consultant Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.
x

Chào mừng Anh Chị - Welcome to VietnamMarcom

X